За спорта Таекуондо на фестивала "Панаир на суетата"

таекондо

ТАЕКУОНДО е едно от най-систематизираните и научно обосновани бойни изкуства, което има за цел да развие в практикуващите определени духовни и психологически качества наравно с чисто физическите. То е корейско учение, което предлага разнообразни начини за самоусъвършенстване чрез трениране на тялото и ума.

Днес ТАЕКУОНДО-WTF се е превърнало в глобален спорт с международно признание и съвсем закономерно намери своето място сред официалните Олимпийски дисциплини. Какво прави философията на ТАЕКУОНДО толкова специфична? Ако се опитваме да открием истините за живота от книгите, в момента когато затворим последната страница много бързо ще забравим прочетеното, защото то просто не е свързано с нашето ежедневие.
Но тъй като ТАЕКУОНДО е неразривно свързано с нашия живот така, както и всяко действие, което предприемаме, ние никога не можем да пренебрегнем неговата философия.
Целта на ТАЕКУОНДО е да развива хармонично нашия живот и непрекъснато да го подобрява чрез своите уникални принципи.
Ето защо можем да кажем, че ТАЕКУОНДО не е нищо друго, освен НАЧИН на ЖИВОТ!