Психичното здраве на децата и младите хора

e0300135c917adb8352da0c5ed3f94fa31a89bf7

Проблемите с психичното здраве засягат едно на всеки пет деца. Те включват депресия, тревожност и поведенческо разстройство и често са пряк отговор на случващото се в живота на децата.

Тревожно е обаче, че в България няма точни данни какъв процент от децата и младите хора, които изпитват проблем с психичното здраве, не получават помощта, от която се нуждаят.

Психическото здраве на децата е също толкова важно, колкото и физическото. То им помага да развият устойчивост и да се справят с разнообразни предизвикателства, които животът им поднася, както и да израснат като цялостни и здрави възрастни.

Нещата, които могат да помогнат за поддържане на психическото здраве на децата и младите хора, включват:

да са в добро физическо здраве, да се хранят балансирано, да спортуват и редовно да правят упражнения;
да имат време и свобода за игра на открито и на закрито;
да бъдат част от семейство, в което възрастните са в добро здраве и се разбират добре;
да ходят в училище, в което има уважение и грижи за всички деца;
да имат усещането, че са чути и разбрани;
да имат пространство за изявата и творчеството;
да участват в местни инициативи, които да допринасят за развитието на мястото, където живеят.